Ce site web ne supporte plus Internet Explorer 11. Veuillez utiliser un navigateur plus récent tel que Firefox, Chrome pour un meilleur affichage et une meilleure utilisation.

Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech

Description

Příručka poskytuje zemědělcům informace pro úspěšnou ekologicky a ekonomicky udržitelnou produkci stolního i průmyslového ovoce na vyšších kmenných tvarech. Překlad švýcarského originálu je upraven a doplněn komentáři, které zohledňují tradiční formy ovocnářství v ČR, zejména v marginálních oblastech. Printed copies can be ordered at Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz, www.bioinstitut.cz

Pages 20
Auteurs Andi Häseli, Franco Weibel (FiBL), Hans Brunner (Bio Suisse), Werner Müller (Birdlife SVS)
Éditeur(s) Bioinstitut Olomouc, Reprotisk s. r. o. Šumperk
Année de parution 2009
Édition 1. Auflage
Série Merkblatt
Langue Tschechisch
ISBN 978-80-904174-9-6
Édition pour Tschechien
Numéro de commande 4369
Retour