Ce site web ne supporte plus Internet Explorer 11. Veuillez utiliser un navigateur plus récent tel que Firefox, Chrome pour un meilleur affichage et une meilleure utilisation.

Malkekøer med horn i løsdriftsstalde

Anbefalinger om pasning, pladsforhold og staldindretning
Description

Dette materiale bygger på videnskabelige iagttagelser af køer med horn og praktisk erfaringer fra landmænd i flere europæiske lande. Det giver konkrete eksempler og anbefalinger, der kan bruges til at skabe en høj grad af velfærd for dyr og mennesker i løsdriftsstalde med køer med horn.

Pages 20
Auteurs Claudia Schneider
Éditeur(s) FiBL
Année de parution 2011
Édition 1. Auflage
Série Merkblatt
Langue Dänisch
Numéro de commande 4266

Autres langues disponibles pour cette publication ou autres publication sur le même thème

Retour