This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

Kvalita a bezpečnost biopotravin

Srovnání způsobů Produkce potravin
Description

Tato příručka přináší řadu údajů o kvalitě biopotravin a ukazuje, jak se biopotraviny liší od konvenční produkce z hlediska kvality a bezpečnosti. Printed copies can be ordered at Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz, www.bioinstitut.cz, PRO-BIO LIGA, Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10-Hostivař, www.biospotrebitel.cz, Svaz PRO-BIO, Nemocniční

Pages 24
Authors Thomas Alföldi, José Granado, Edith Kieffer, Ursula Kretzschmar, Marion Morgner, Urs Niggli, Alfred Schädeli, Bernhard Speiser, Franco Weibel, Gabriela Wyss (alle FiBL); Wanda und Gernot Schmidt (Eco.Comm)
Publisher(s) Bioinstitut Olomouc, PRO-BIO
Year of publication 2008
Edition 1. Auflage
Publication Format Dossier / Faktenblatt
Language Tschechisch
ISBN 978-80-904174-3-4
Country edition Tschechien
Order no. 4372
Back