Spezielle Optimierungen für den Internet Explorer 11 stehen noch an. Bitte nutzen Sie derweil zur besseren Ansicht einen aktuelleren Browser wie z.B. Firefox, Chrome

Základy půdní úrodnosti

Utváření vztahu k půdě
Description

Předkládaná brožura ukazuje půdní úrodnost z různých úhlů pohledu. Naším záměrem však nebylo vytvořit obecně platný „návod k použití“. Informace mají být spíše podnětem k tomu, aby se o vztahu člověka k půdě smýšlelo jinak a aby se tento vztah utvářel ve prospěch budoucnosti.

Printed copies can be ordered at Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz, www.bioinstitut.cz

Pages 32
Authors Alfred Berner (FiBL), Herwart Böhm (vTI), Robert Brandhuber (LfL Bayern), Josef Braun (organic farmer, Bioland), Uwe Brede (organic farmer), Jean-Louis Colling-von Roesgen (organic farmer), Markus Demmel (LfL Bayern), Hansueli Dierauer (FiBL), Georg Doppler (organic farmer), Bernd Ewald (IBLA), Thomas Fisel (Bioland), Andreas Fließbach (FiBL), Jacques Fuchs (FiBL), Richard Gantlett (organic farmer), Andreas Gattinger (FiBL), Hansueli Häberli (organic farmer), Jürgen Heß (University of Kassel-Witzenhausen), Kurt-Jürgen Hülsbergen (TU München), Martin Köchli (organic farmer, Bioforum), Hartmut Kolbe (LfL Bayern), Martin Koller (FiBL), Paul Mäder (FiBL), Adrian Müller (FiBL), Peter Neessen (organic farmer), Nikola Patzel (FiBL), Lukas Pfiffner (FiBL), Harald Schmidt (SÖL), Stefan Weller (Bioland), Iain Tolhurst (organic farmer), Melanie Wild (LfL Bayern)
Publisher(s) Bioinstitut Olomouc, FiBL
Year of publication 2013
Edition 1st edition
Publication Format Technical guide
Language Czech
ISBN 978-80-87371-22-0
Country edition Czech Republic
Order no. 4454
Back to the overview