Spezielle Optimierungen für den Internet Explorer 11 stehen noch an. Bitte nutzen Sie derweil zur besseren Ansicht einen aktuelleren Browser wie z.B. Firefox, Chrome

Økologisk drift gir bedre jordfruktbarhet og større biologisk mangfold

Description

Det schweiziske DOK-forsøg sætter fokus på nogle af de vigtigste mærkesager for det økologiske jordbrug: jordens frugtbarhed og mangfoldigheden af flora og fauna i og over jorden. Takket være forsøgets lange historie, praksisnære gennemførelse og videnskabelige tyngde har det et meget højt fagligt renommé. 

Printed copies can be ordered at the Norsk senter for økologisk landbruk NORSØK (www.norsok.no) or at Biologisk-dynamisk Forening, Oslo (www.biodynamisk.no) or at Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Åbyhøj/Århus (www.biodynamisk.dk)

Pages 20
Authors Andreas Fliessbach, Paul Mäder, Lukas Pfiffner (FiBL); David Dubois, Lucie Gunst (FAL)
Publisher(s) FAL, FiBL
Year of publication 2004
Edition 1st edition
Publication Format Dossier / Fact sheet
Language Danish
ISBN 82-7687-118-6
Order no. 4462
Back to the overview