This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

Økologisk drift gir bedre jordfruktbarhet og større biologisk mangfold

Description

Det schweiziske DOK-forsøg sætter fokus på nogle af de vigtigste mærkesager for det økologiske jordbrug: jordens frugtbarhed og mangfoldigheden af flora og fauna i og over jorden. Takket være forsøgets lange historie, praksisnære gennemførelse og videnskabelige tyngde har det et meget højt fagligt renommé. 

Printed copies can be ordered at the Norsk senter for økologisk landbruk NORSØK (www.norsok.no) or at Biologisk-dynamisk Forening, Oslo (www.biodynamisk.no) or at Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Åbyhøj/Århus (www.biodynamisk.dk)

Pages 20
Authors Andreas Fliessbach, Paul Mäder, Lukas Pfiffner (FiBL); David Dubois, Lucie Gunst (FAL)
Publisher(s) FAL, FiBL
Year of publication 2004
Edition 1. Auflage
Publication Format Dossier / Faktenblatt
Language Dänisch
ISBN 82-7687-118-6
Order no. 4462
Back