Spezielle Optimierungen für den Internet Explorer 11 stehen noch an. Bitte nutzen Sie derweil zur besseren Ansicht einen aktuelleren Browser wie z.B. Firefox, Chrome

Biobrambory

Jak ekologicky vypěstovat kvalitní brambory
Description

Tato příručka poskytuje dobrý základ pro vysoce kvalitní produkci. Informace uvedené v této příručce vycházejí ze zkušeností moderně vybavených ekofarem ze Švýcarska, Německa a z provozních pokusů výzkumného ústavu FiBL. Poradci svazu PRO-BIO a pracovníci Bioinstitutu řadu informací upravili a upřesnili na podmínky ČR. Věříme, že příručka bude dobrým pomocníkem a zdrojem inspirace i českým ekozemědělcům.

Printed copies can be ordered at Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz, www.bioinstitut.cz, s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, www.pro-bio.cz, pro-bio@pro-bio.cz, tel.: 583 216 609

Pages 24
Authors Alfred Berner (FiBL), Herwart Böhm (Institut für Ökologischen Landbau, vTI), Kirsten Buchecker (ttz Bremerhaven), Hansueli Dierauer (FiBL), Jana Franziska Dresow (Institut für Ökologischen Landbau, vTI), Wilfried Dreyer (Ökoring Niedersachsen), Maria Finckh (Universität Kassel), Alexander Fuchs (Bioland), Sven Keil (IdentXX GmbH), Andreas Keiser (Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft Zollikofen), Stefan Kühne (Julius Kühn-Institut), Christian Landzettel (Bioland Erzeugerring Bayern), Sylvia Mahnke-Plesker (QMBeratung für Öko-Produkte), Roswitha Six (Bio Austria), Bernhard Speiser (FiBL), Lucius Tamm (FiBL), Günther Völkel (Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen)
Publisher(s) Bioinstitut Olomouc, FiBL, PRO-BIO
Year of publication 2007
Edition 1st edition
Publication Format Technical guide
Version Download only
Language Czech
ISBN 978-80-87080-10-8
Country edition Czech Republic
Order no. 4391

Language versions of this publication, or thematically similar publications

Back to the overview