Spezielle Optimierungen für den Internet Explorer 11 stehen noch an. Bitte nutzen Sie derweil zur besseren Ansicht einen aktuelleren Browser wie z.B. Firefox, Chrome

Ochrana révy vinné

v ekologickém vinohradnictví před hlavními chorobami a škůdci
Description

Tato publikace představuje formou mnoha barevných ilustrací a návodů nejvýznamnější choroby a škůdce vinic a podává informace o jejich bionomii, jakož i preventivních a přímých ochranných opatřeních. V jednotlivých kapitolách jsou výstižně popsány jak prostředky, které dnes máme v ekologickém vinohradnictví k dispozici, tak complex preventivních opatření. Printed copies can be ordered at Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz, www.bioinstitut.cz

Pages 16
Authors Andreas Häseli, Lucius Tamm, Eric Wyss
Publisher(s) Bioinstitut Olomouc, FiBL, PRO-BIO, Reprotisk s. r. o. Šumperk
Year of publication 2008
Edition 1st edition
Publication Format Technical guide
Language Czech
Country edition Czech Republic
Order no. 4371
Back to the overview