This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

Malkekøer med horn i løsdriftsstalde

Anbefalinger om pasning, pladsforhold og staldindretning
Description

Dette materiale bygger på videnskabelige iagttagelser af køer med horn og praktisk erfaringer fra landmænd i flere europæiske lande. Det giver konkrete eksempler og anbefalinger, der kan bruges til at skabe en høj grad af velfærd for dyr og mennesker i løsdriftsstalde med køer med horn.

Pages 20
Authors Claudia Schneider
Publisher(s) FiBL
Year of publication 2011
Edition 1. Auflage
Publication Format Merkblatt
Language Dänisch
Order no. 4266

Language versions of this publication, or thematically similar publications

Back to the overview