Spezielle Optimierungen für den Internet Explorer 11 stehen noch an. Bitte nutzen Sie derweil zur besseren Ansicht einen aktuelleren Browser wie z.B. Firefox, Chrome

Përmirësimi i shëndetit dhe mirëqënies së derrave

Manual për fermerët e mbarështimit të derrave
Description

Manuali pëfshin ekspertizën e fermerëve, konsulentëve, ekspertëve të fushës dhe literaturën teknike për mirëmbajtjen e shëndetit të derrave. Rekomandimet kanë për qëllim të mbështesin fermerët dhe konsulentët në zhvillimin e mbarështimit optimal të derrave. Ky manual përmban lista të kontrollit, në të cilat renditen shkaqet e mundshme dhe çrregullimet e sjelljes për fushat më problematike të derrave, si dhe sugjeron masa për korrigjimin e tyre.

Pages 92
Authors Mirjam Holinger (FiBL), Hannah Ayrle (FiBL), Davide Bochicchio (CRA–SUI), Gillian Butler (NU), Sabine Dippel (FLI), Sandra Edwards (NU), Diane Holmes (NU), Gudrun Illmann (IAS), Christine Leeb (BOKU), Florence Maupertuis (Chambre d’agriculture de Loire Atlantique, France), Michala Melišová (IAS), Armelle Prunier (INRA), Tine Rousing (DJF-AU), Gwendolyn Rudolph (BOKU) and Barbara Früh (FiBL)
Publisher(s) BOKU, FiBL, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Universiteti i Prishtinës
Year of publication 2020
Edition 1st edition
Publication Format Handbook
Version Download only
Language Albanian
ISBN 978-3-03736-169-6
Order no. 3003
Back to the overview