Spezielle Optimierungen für den Internet Explorer 11 stehen noch an. Bitte nutzen Sie derweil zur besseren Ansicht einen aktuelleren Browser wie z.B. Firefox, Chrome

Устойчиво производство на биогаз от биологичните ферми– Наръчник за биоземеделци

Description

В наръчникът са описани общите принципи на производство на биогаз, както и разликите между системите за биологична и конвенционална продукция. Обяснени са ползите за околната среда и земеделските производители от био биогаз производството и са представени 'добри практики' - примери за успешна реализация на биогаз в биоземеделски стопанства. Обширната част на 'първи стъпки' е посветена на практическото приложение и показва кои специфични аспекти трябва да бъдат взети предвид при реализиране на проект за био биогаз. Наръзникът е завършва с допънителна информационна част.

Pages 61
Authors Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger
Publisher(s) FiBL & Consortium of the TILMAN-ORG project
Year of publication 2014
Edition 1st edition
Publication Format Handbook
Order no. 1644
Back to the overview