Spezielle Optimierungen für den Internet Explorer 11 stehen noch an. Bitte nutzen Sie derweil zur besseren Ansicht einen aktuelleren Browser wie z.B. Firefox, Chrome

La transició a la producció agrària ecológica

Description

L’objectiu d’aquest dossier tècnic és facilitar les decisions dels productors i productores que vulguin iniciar el procés de conversió cap a la producció agrària ecològica. Per aquesta raó s’analitzaran abans de tot les condicions de la finca i es valoraran les principals dificultats que s’hauran d’afrontar, així com els aspectes econòmics, de comercialització i de certificació ecològica. El dossier inclou, també, un qüestionari senzill que ofereix la possibilitat d’avaluar l’estat de la pròpia finca pel que fa a la producció agrària ecològica.

Pages 36
Authors Hansueli Dierauer, Gilles Weidmann (FiBL), Stefan Heller; Adaptacion: Joan Gené Albesa, Ramon Lletjós Castells, Joaquim Porcar Coderch, Jaume Sió Torres, Elisabet Cardoner Martí, Joan Barniol Garriga, Agustí Fonts Cavestany (IRTA), Santiago Riera Lloveras
Publisher(s) Ökológiai Mezõgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)
Year of publication 2009
Edition 1st edition
Publication Format Technical guide
Language Spanish
Order no. 1620
Back to the overview