This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

Control de les mosques als estables

Description

Les mosques no només són una molèstia per als animals i les persones, sinó que, sobretot, representen una amenaça per a la producció i la salut del bestiar. Concretament, les principals plagues són la mosca domèstica i la mosca picadora, que es desenvolupen en la majoria de granges i causen disminucions de les produccions i importants pèrdues econòmiques.

Pages 8
Authors Veronika Maurer
Publisher(s) Ökológiai Mezõgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)
Year of publication 2011
Edition 1. Auflage
Publication Format Merkblatt
Language Katalanisch
Country edition Spanien
Order no. 1617

Language versions of this publication, or thematically similar publications

Back