Spezielle Optimierungen für den Internet Explorer 11 stehen noch an. Bitte nutzen Sie derweil zur besseren Ansicht einen aktuelleren Browser wie z.B. Firefox, Chrome

L’agricultura ecològica fomenta la biodiversitat

Description

L’agricultura ecològica ofereix clars avantatges en relació a la biodiversitat en comparació amb l’agricultura convencional. Una agricultura menys intensiva i una proporció més alta d’àrees naturals i seminaturals faciliten la supervivència de plantes i animals autòctons en les finques ecològiques i permeten els agricultors de beneficiar-se d’un ecosistema més divers, que funciona de forma més sostenible.

Pages 8
Authors Lukas Pfiffner, Oliver Balmer
Publisher(s) Ökológiai Mezõgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)
Year of publication 2011
Edition 1st edition
Publication Format Dossier / Fact sheet
Language Catalan
Order no. 1616
Back to the overview