This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

Отглеждане на биологични зеленчуци на открито

Description

Брошурата „Отглеждане на биологични зеленчуци на открито” описва двугодишният практически опит на консултантите на Фондация „Биоселена” в партньорство с експерти от Изследователския институт по биологично земеделие FIBL (Frick, Швейцария) в производството на 10 вида зеленчуци (домати, краставици, корнишони, зрял фасул, зелен фасул, тиквички, пипер, патладжан, лук, моркови) на открито във фермата на Иван Чонлов – с. Климент, община Карлово на площ от 2,5 ха.
Читателите могат да намерят в брошурата информация за целия процес на производство на био зеленчуци – от подготовка на площите, производство на разсад, торене, прибиране, съхраняване и продажба на продукцията. Основно внимание е отделено на управлението на болестите, неприятелите и плевелите. Документирани са количествата набрани зеленчуци и продажбите на готовата продукция. Производството на зеленчуците и публикуването на брошурата са съ-финансирани от Католическа епархия Wädenswil (Швейцария) по проект „Надежда – изграждане на демонстрационно стопанство за биологично зеленчукопроизводство”.
Брошурата е предназначена за всички, които искат по биологичен път да произвеждат качествени зеленчуци.

Growing organic vegetables outdoors
The leaflet „Growing organic vegetables outdoors” (in Bulgarian) describes the two years’ experience of Bioselena Foundation in collaboration with experts from the Research Institute for Organic Agriculture FiBL (Frick, Switzerland) with the production of 10 types of vegetables (tomatoes, cucumbers, pickles, beans, green beans, zucchini, peppers, egg plant, onions, carrots) on 2.5 hectares of open fields on the farm of Ivan Chonlov in the village of Kliment, in Karlovo municipality, Bulgaria.
In the leaflet readers will find useful information about the full process of growing organic vegetables – from the preparation of the plots, production of seedlings, fertilizing, harvesting the crops, storage and selling the products. The focus is on the management of the diseases, pests and weeds. Quantities of harvested vegetables, the output sold and sales channels are described in detail. The production process and the publication of the leaflet was co-financed by the Catholic Eparchy of Wädenswil (Switzerland) under the project „HOPE – setting up a demonstration farm for organic vegetables”.
The leaflet is designed for anyone intending to grow organic vegetables.

Pages 15
Authors Bioselena (Hrsg.)
Year of publication 2011
Edition 1. Auflage
Publication Format Merkblatt
Language Bulgarisch
Country edition Bulgarien
Order no. 1614
Back