Spezielle Optimierungen für den Internet Explorer 11 stehen noch an. Bitte nutzen Sie derweil zur besseren Ansicht einen aktuelleren Browser wie z.B. Firefox, Chrome

Een betere gezondheid en welzijn voor varkens

Handboek voor biologische varkenshouders
Description

Het handboek geeft een samenvatting van de expertise van varkenshouders, adviseurs, wetenschappers en technische literatuur voor het behoud van de gezondheid van varkens. De aanbevelingen ondersteunen boeren en adviseurs bij de ontwikkeling van een optimale varkenshouderij. Door middel van eenvoudige checklists worden in de handleiding mogelijke oorzaken en gedragsstoornissen voor de belangrijkste probleemgebieden opgesomd en worden maatregelen voorgesteld om deze te corrigeren.

Pages 92
Authors Mirjam Holinger (FiBL), Hannah Ayrle (FiBL), Davide Bochicchio (CRA–SUI), Gillian Butler (NU), Sabine Dippel (FLI), Sandra Edwards (NU), Diane Holmes (NU), Gudrun Illmann (IAS), Christine Leeb (BOKU), Florence Maupertuis (Chambre d’agriculture de Loire Atlantique, France), Michala Melišová (IAS), Armelle Prunier (INRA), Tine Rousing (DJF-AU), Gwendolyn Rudolph (BOKU) en Barbara Früh (FiBL)
Publisher(s) Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, FiBL
Year of publication 2019
Edition 1st edition
Publication Format Handbook
Version Download only
Language Dutch
ISBN 78-3-03736-111-5
Order no. 1136
Back to the overview