This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

Põldohakas

Edukas tõrje mahepõllumajanduses
Description

Juhendmaterjal annab ülevaate põldohaka kui tülika mitmeaastase umbrohu levikuga seotud probleemidest mahepõllumajanduses. Juhendis antakse konkreetseid soovitusi, kuidas ennetada põldohaka levikut põldudel, ning milliseid mehaanilise tõrje vm meetmeid rakendada, kui põllul on kasvama hakanud esimesed ohakataimed või tegu on juba ohaka laialdase levikuga.

Pages 8
Authors Hansueli Dierauer, Andreas Kranzler (FiBL), Ulrich Ebert (KÖN)
Publisher(s) EMSA (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus), FiBL
Year of publication 2018
Edition 1. Auflage
Publication Format Merkblatt
Version Nur Download
Language Estnisch
Order no. 1110
Back