This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

Staartbijten voorkomen: observeren – herkennen – handelen

Description

De checklist wijst op de typische symptomen die verband houden met het probleem van staartbijten bij varkenshouderij en helpt bij het vroegtijdig opsporen van het probleem.

Pages 1
Authors Barbara Früh (FiBL, CH), Herman Vermeer (WUR) en Sabine Dippel (FLI)
Publisher(s) CEA LETI, DMRI, FBN, FiBL, FLI, INRA, WUR
Year of publication 2017
Edition 1. Auflage
Publication Format Merkblatt
Language Niederländisch
Order no. 1030
Back to the overview